Language

Амэлиа Найэми

 

Амэлиа Найэми нь Иллинойс-ийн Өмгөөлөгчдийн Холбоонд бүртгэлтэй Иллинойс-т өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй өмгөөлөгч юм. Оюутан байхдаа Хятад дах Гадаад улс Судлалын Сургуульд оон улсын худалдааны эрх зүй болон Австали улс дах Нью Сауд Уэйлсийн Их Сургуульд өрсөлдөөний тухай хууль эрх зүйг судалж байжээ. Өмгөөлөгчийн хувьд Амэлиа Найэми нь оюуны өмчийн хэрэг дээр үйлчлүүлэгчдээ өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлж байсан туршлагатай.

Боловсрол:

2009: Жорж Вашингтоны Их Сургуульд Уламжлалт Хүмүүнлэгийн болон Философийн Ухаан-аар Бакалаврын зэрэг хамгаалсан

2012: Чикаго дах ДиПол Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургуулийн хууль зүйн ухаанаар хууль зүйн бакавлаврын зэрэг хамгаалсан

2012 оны 5 сард өмгөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээ авсан

2014 оны 5 сард Иллинойс-ын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн болсон

 

Хэл: Англи

 

Мэргэшсэн Чиглэлүүд: Оюуны Өмч (Зохиогчийн эрх, Патент)-ийн эрх зүй, Алсын Жолоодлогт Нисдэг Төхөөрөмжийн Эрх Зүй, Гэрээ боловсруулалт, Хэлэлцээр явуулах