Language

Сүн Вү Ким

 

 

Сүн Вү Ким нь Вашингтонд өмгөөлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлөө авсан, АНУ-ын Солонгос Улс дах Хүчин-ий Олон Улсын Эрх Зүйн Хэлтэст сайн дурын өмгөөлөгч хийж байсан туршлагатай өмгөөлөгч юм.

 

Боловсрол: 2014 Олон Улсын Хандонг Хууль Зүйн Сургууль (хууль зүйн бакалавр)

2010 – Пенсилвани Мужийн Их Сургуульд Улс Төрийн Шинжлэх Ухаан (үндсэн) ба Эдийн Засгийн Ухааны (хавсарга) чиглэлээр бакавлаврын зэргээ хамгаалсан.

 

Англи болон Солонгос хэлтэй

 

 

Мэргэшсэн чиглэлүүд: Олон улсын эрх зүй (хэлцэл хийхэд туслах болон хэлэлцээр, олон улсын гэрээ хянах зэрэг)