Language

Танилцуулга:  Өмгөөлөгч Майкл Млежнек нь АНУ-ын Небраска мужид өмгөөлөгчөөр ажиллах эрхтэй өмгөөлөгч. Зиамен Их Сургуульд Олон улсын бизнесийн чиглэлээр сурч төгссөний дараа Перугын Лима хотын томоохон хуулийн фирмд дадлагажигчаар ажиллаж байсан туршлагатай. Өмгөөлөгч Млежнек нь олон улсын чанартай томоохон хэлцлүүд дээр ажиллаж байсан туршлагатай.

Боловсрол, мэргэжлийн зэрэг:      

2005 онд Олон улсын бизнесийн бакалаврын зэрэг.

2014 онд АНУ-ын Небраска-ийн Их Сургуулийн Хууль зүйн бакалаврын зэрэг.

АНУ-ын Небраска мужид өмгөөлөгчөөр ажиллах эрхтэй.

Гадаад хэл: Англи, Испани, Хятад

Мэргэшсэн чиглэл: Иргэний хэргийн шүүхэд үйлчлүүлэгч төлөөлөх, бизнесийн эрх зүй, өмчийн эрх зүй, олон улсын бизнес хэлцлүүд.