Language

Эдуардо Лемос

Танилцуулга: Варгас хотын Фундацио Жетуло их сургуулийн Бизнесийн Удирдлагын ангийг Магистрын зэрэгтэйгээр төгссөнийхөө дараа Эдуардо Бразил улсын хууль зүйн салбарт ажиллаж байсан бөгөөд бизнес эрхлэгчдэд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, тэднийг шинэ бизнесийн боломжуудад зуучлах үйл ажиллагааг эрхэлдэг байсан. Тэрээр хууль зүйн салбарт 10 гаруй ажил ажилласан бөгөөд Гэрээний эрх зүй, Компанийн эрх зүй, болон Олон Улсын бизнесийн хэлцэлд мэргэшсэн, арвин туршлагатай нэгэн юм. Ноён Лемос хөрөнгө оруулагчдын эрх ашиг, технологийн шинэ санаа, шийдлийг хамгаалах, компани нэгдэх, нийлэх, шинээр байгуулах ажиллагаанд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, төрөл бүрийн гэрээ хэлцэл боловсруулах, хянах, засварлах зэрэг хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлдэг.

Боловсрол: Варгас хотын Фундацио Жетуло их сургуулийн Бизнесийн Удирдлагын Магистрын зэрэг

Хэл: Англи, Испани, Португал

Хууль зүйн мэргэшсэн салбар: Бизнес хэлцэл, Компанийн эрх зүй, Компани нэгдэх, нийлэх, хуваагдах ажиллагаа болон Үл хөдлөх хөрөнгийн эрх зүй