Language

Мин Сон

 

ТанилцуулгаХатагтай Мин Сон нь Америкийн Нэгдсэн Улсын Вашингтон Ди Си хотод хуульчийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээгээ авсан. Тэрээр Алабама мужийн Улсын Дээд Шүүхэд нарийн бичгээр ажиллаж байсан туршлагатай. Мин Сон нь 2015 онд Андерсон энд Андерсон ХХН-ийн Улаанбаатар дахь салбарт хууль зүйн дадлага хийж байсан. Тэрээр судалгаа, шинжилгээ хийхдээ чадварлаг нэгэн юм.

 

Боловсрол: 2008 он, Вашингтоны Их сургуулийн Хэл шинжлэлийн Ухааны Бакалаврын зэрэг

 

2015 он, Хандонг Олон Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн Бакалаврын зэрэг

 

Хэл: Англи, Солонгос

 

Мэргэшсэн салбар: Бизнесийн хэлцэл, Компанийн эрх зүй болон Үл хөдлөх хөрөнгийн эрх зүй