Language

Танилцуулга:

Идан Мэйровитч нь Барууны болон Хятадын компаниудыг холбох, нэгтгэх үйл ажиллагаанд мэргэшсэн бөгөөд Хятадын зах зээлд өргөн туршлага хуримтлуулсан олон улсын хуулийн зөвлөх юм.

 Боловсрол:

2012 - Хятадын Ардын Их Сургуульд Хууль Зүйн Ухааны Магистрын зэргээ дүүргэсэн (Хятад Улсын Хууль Эрх Зүй)

2010 - Нэтаняа Хууль Зүйн Коллежид Эрх зүйн бакалаврын зэргээ дүүргэсэн

 

Хэл:

 Мэргэшсэн чиглэл:

Бизнесийн хэлцэл, Корпорацын эрх зүй болон Хөрөнгийн эрх зүй