Language

Ноён Жан нь Сичуань Их Сургуулийг төгсөөд, төрийн өмчит компанид таван жилийн турш Европын даатгалын зах зээлийн импортын онгоц болон нисэх хүчний даатгалыг хариуцан ажилласан. Үүний дараагаар тэрээр Үндэсний Шүүгчийн Шалтгалтан тэнцэж, хуульчийн ажлаа ахин таван жил үргэлжлүүлжээ. Ноён Жан олон улсын хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны салбарт болон компани, гэрээ, аюулгүй байдлын хуулийг хамаарсан бүхий төрлийн хэргүүдэд ажиллаж байсан өргөн туршлагай, хууль эрх зүйн онолын өндөр мэдлэгтэй. Тэрээр засгийн газрын байгууллагууд, төрийн өмчит болон хувийн аж ахуй, гадаадын компаниудыг Хятадын газар нутаг үйл ажиллагаа эрхлэхэд нь хууль зүйн зөвлөгчөөр олон жилийн турш ажиллаж байна.

Боловсрол: Сичуань Их Сургууль

Хэл: Англи болон Хятад хэлтэй

Хууль зүйн мэргэшсэн чиглэл: Хөрөнгө оруулалт болон компанийн эрх зүй, Эрүүгийн эрх зүй