Language

Танилцуулга: Хуанг Кюилиен нь Андерсон энд Андерсон фирмийн зөвлөх бөгөөд Хятадын Хуулийн Үндэсний Шалгалтанд тэнцэж Хятадад хуульчаар ажиллах эрх авсан хэдий ч хараахан бүрэн хэмжээнд хуульчаар ажиллах эрх аваагүй. Тэрээр иргэний хэрэгт үйлчлүүлэгчээ төлөөлөх мөн шүүхийн бус аргаар маргаан шийдвэрлэх чиглэлээр мэргэшиж ажилладаг. Тэрээр хуулийн сургуульд сурч байхдаа Оюуны өмчийн эрх зүйг гүнзгий судалж байсан. Түүний хууль эрх зүйн өргөн мэдлэг болон зохион байгуулах ур чадварууд түүнийг манай фирмийн сайн

Боловсрол, мэргэжлийн зэрэг:

2015 онд Хятадын Цагдаагийн Төв Институтын Хуулийн бакалаврын зэрэг.

Хятадад хуульчаар ажиллах эрх авсан.

Гадаад хэл: Англи, Мандарин, Кантонез

Мэргэшсэн чиглэл: Иргэний эрх зүй, компанийн эрх зүй, барааны тэмдэг, зохиогчийн эрх, оюуны өмчийн эрх зүй.