Language

Хатагтай Хуан нь ЕБ-5 нисгэгчийн хөтөлбөрийн хүрээнд АНУ-руу цагаачлалын хөрөнгө оруулалтын Сангийн эх үүсвэрийг хариуцсан үйл ажиллагааг хариуцан нэгэн хуулийн фирм-д ажилласан бөгөөд үүний дараагаар өөр нэгэн хууль зүйн компанид хууль зүйн материал орчуулах орчуулагчаар ажиллаж байсан.

 

Боловсрол:

2013- Магистрийн зэргээ Гуандоны Гадаад хэл, соёлын Их сургуулийг эрх зүйн хэл шинжлэлийн чиглээр дүүргэсэн

2011- Хууль зүйн Бакалаврын зэргээ Улс төр, хууль эрх зүйн Нортвест Их Сургуулийг Хууль зүйн англи хэлний чиглэлээр төгссөн

 

Хэл: Хятад болон Англи хэлтэй

Хууль зүйн мэргэшсэн чиглэл: Хууль зүйн орчуулга, нь ЕБ-5 нисгэгчийн хөтөлбөрийн хүрээнд АНУ-руу цагаачлалын хөрөнгө оруулалтын Сангийн Эх Үүсвэртэй холбогдох ажлууд