Language

Танилцуулга

 

Энхтүвшин нь Андерсон энд Андерсон Олон Улсын Хуулийн Фирмийн Монгол улс дах салбарт ажиллаж буй туршлагатай өмгөөлөгч юм. Тэрээр оюуны өмч болон иргэний эрх зүй дээр голчлон ажилладаг бөгөөд оюуны өмч, иргэний хэрэг маргаан, гэр бүлийн эрх зүй, залилан, зохиогчийн эрхийг зөрчих, маргааныг шийдвэрлэхтэй холбоотой хэргүүд, түүнчлэн уул уурхай болон худалдааны гэрээ, хэлцэл, барааны тэмдэг болон Компаний нэрийг хууль бусаар ашиглахтай холбоотой хэргүүд дээр үйлчлүүлэгчийнхээ эрх ашгийн төлөөлөн ажилладаг. Тэрээр Монгол улсын эрүүгийн болон иргэний хэргийн шүүх хуралдаанд барааны тэмдэг болон зохиогчийн эрхийн асуудлаар нэхэмжлэгч, хариуцагч эсвэл хохирогч, сэжигтэнийг төлөөлөн оролцдог.

 

Боловсрол

Хууль Зүйн Бакалавр, Шихихутаг Хууль Зүйн Дээд Сургууль, 2012

Хэл

 

Монгол, Англи хэл.

 

Мэргэшсэн Чиглэл

Иргэний Эрх зүй, Оюуны өмч, Уул уурхай болон Худалдааны Гэрээ, Хэлцэл, Гэр Бүлийн Эрх зүй, Эрүүл Мэндийн холбогдолтой хэрэг маргаан, Шүүхэд маргаан шийдвэрлэхэд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн оролцох.

 

Ажлын газар

Улаанбаатар хот, Монгол улс.