Language

Танилцуулга: Колумб улсад өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй. Олон улсын хөндлөнгийн шүүх, олон улсын худалдаа, арилжааны хэлэлцээр, гадаадын хөрөнгө оруулалт, олон улсын нийтийн болон хувийн эрх зүйгээр суралцсан. Солонгос улсын Сөүл хот дах Худалдаа, Хөрөнгө Оруулалтыг Дэмжих Агентлаг, Монгол улсын Улаанбаатар хот дах Монгол Улсын Худалдааны Танхим, Олон Улсын Арбитрын Төвд дадлагаа хийсэн. Олон улсын худалдаа, арилжааны хэлэлцээртэй холбоотой бүхий л төрлийн хэргүүдэд мэргэшсэн.

 

Боловсрол:

 

Солонгос Улсын Хууль, Эрх Зүй, Бакалавр, Сүншин Эмэгтэйчүүдийн Их Сургууль, Солонгос, 2008

 

Олон Улсын Худалдаа, Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа, Магистр, Номхон Далайн Олон Улс Судлалын Сургууль, 2011

 

Хууль, Эрх Зүй, Хандон Олон Улсын Хуулийн Сургууль, Доктор, 2014

 

Хэл: Солонгос, Англи, Монгол (Ярианы)

 

Мэргэшсэн чиглэл: Олон Улсын Арбитр, Олон Улсын Худалдаа, Арилжааны Хэлэлцээр, Олон Улсын Нийтийн болон Хувийн Эрх Зүй