Language

Зөвлөх Хуульч

Дэйв Уолф нь Нью-Йорк Мужийн Өмгөөлөгчдийн Холбооны Татварын Тасгийн болон Израйлын Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн бөгөөд 1997 оноос хойш татвартай холбоотой хэргүүдэд идэвхтэйгээр ажилласаар байна. Тэрээ бүхий төрлийн хил дамнасан хэлэлцээрүүд, олон улсын худалдаан дах татварын төлөвлөлт, татварын бүтэц болон нэмүү өртгийн албан татвар, худалдааны болон ашиглалтын татвар зэрэг эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон шууд бус татварын асуудлууд дээр хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, өндөр орлоготой хувь хүмүүс (нэг сая ам.доллараа илүү хөрөнгөтэй хувь)-д зөвлөгөө өгөх, хувь хүмүүс болон байгууллагуудад АНУ-ын оффшор дансны нөхцлүүдийн талаар болон сайн дураараа санхүүгийн мэдээллээ ил болгох үйл ажиллагаанд зөвлөгөө өгдөг.

Боловсрол:

Филаделфиа хотын Пеннсилванийн Хууль Зүйн Ухааны Сургуулийг 2002 оны 5-р сард Корпорацын эрх зүй ба Санхүү-ийн чиглэлээр хууль зүйн магистраа дүүргэсэн

Нидерланд улсын Лэйдэн хотын Лэйдэний Хууль Зүйн Их Сургуулийг 1994 оны 5-р сард хууль зүйн магистраа Дани болон Европын Бизнесийн Эрх Зүй  болон Данийн Иргэний Эрх зүй чиглэлээр дүүргэсэн

 

Хэл: Англи, Дани, Еврей болон Герман хэлийг эзэмшсэн, мэргэжлийн Франц хэлтэй. 

Хууль зүйн мэргэшсэн чиглэл: Татвартай холбогдох бүх төрлийн хэрэг. 

Салбар: Нью-Йорк, АНУ.